Контакти

Национален исторически музей

ул. Витошко лале 16

София 1618

Тел: 0894 540 117

Важно!!! За снимките в сайта!!!

Уважаеми родители,
Благодарим Ви, че посетихте заедно със своите деца нашия детски център и станахте част от нашия живот.

Повече

Бележити дати

Бележити дати

В българския културен календар има бележити дати със значение не само в българската, но и в световната история. Ако се научим да гледаме на тях като духовен мост, който свързва миналото с бъдещето и превръща историческия опит в мечти за един по-справедлив и хуманен свят, то ние ще разбираме в дълбочина думите на Апостола: „Времето е в нас, а ние сме във времето; то нас обръща и ние него обръщаме“. Още от създаването си Детският образователен център към НИМ включва в своята програма всички бележити дати от българската история.

ЛевскипъзелЛевски