Контакти

Национален исторически музей

ул. Витошко лале 16

София 1618

Тел: 0894 540 117

Важно!!! За снимките в сайта!!!

Уважаеми родители,
Благодарим Ви, че посетихте заедно със своите деца нашия детски център и станахте част от нашия живот.

Повече

Ръководители на ателиета

Ръководители на ателиета

 
Валентина Петрова e възпитаничка на Държавния университет в Одеса, Украйна. В Националния исторически музей е от 1996 г. и работи като екскурзовод. Има подчертан интерес към работата с деца и е автор на редица образователни програми, наситени с много интерактивни елементи. Те представляват интерес както за деца от предучилищна възраст, така и за подрастващите. От 2014 г. се включва в дейността на Детския образователен център към НИМ, ръководейки ателиетата „Драконология” и „О писменехь”.
  
Емануела Трифонова е завършила стенопис в Национална Художествена Академия, специализирала е две години в Ecole nationale superieure des Beaux-Arts - Paris. Интересува се от развитието и осъвременяването на стенописните техники и е участвала в курс за съвременно фреско в Accademia di Belle arti Macerata /Академия за изящни изкуства Мачерата- Италия/. В момента пише докторантура на тема "Времеви харектеристики на изкуствата в архитектурата" при проф. Боян Добрев. Работи с деца от 10 години, като разработва програми, които им разкриват богатството и красотата на позабравени и непознати техники в изобразителните изкуства.
 
Димитър  Василев e завършил Софийски университет св. Климент Охридски”, бакалавър по етнология и магистър по мениджмънт и социализация на културното наследство. Музеен специалист, куратор на изложби, организатор и ръководител на детски ателиета и автор на образователни програми. Хоноруван преподавател в Националната художествена академия, специалност „Рекламен дизайн”, гост лектор към катедра „Етнология” на СУ. Професионалните му интереси са в сферата на народните занаяти и приложните изкуства, цялостното етнографското културно наследство. От 2017 г. се включва в дейността на Детския образователен център към НИМ. 
 
Антония Станкова е възпитаничка на Исторически факултет в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Завършва с отличен успех специалност История като придобива и педагогическа правоспособност. Специализирала е Стара история и тракология, а в момента продължава обучението си в магистърска степен, модул Тракология. Участвала в практики, стажантски програми, експедиции и разкопки. В НИМ работи от есента на 2016 г.